• CAPACITOR
  • P/ARRANQ MOT
  • REGULADOR o CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA
  • TRIFASICO
  • VARIOS