Venta
CONMUT VOLTIM FASE Y FASE/NEUTRO - SC-68V Disponible

SASSIN / TBC

854,21 $ 854.205345 ARS
Venta
247 CONMUT VOLTIM SEMIDI TRIFILAR 16A POS(1-0-2) - 247

VEFBEN

1.352,78 $ 1352.77884 ARS
Venta
246 CONMUT VOLTIM SEMIDI TETRAF 16A POS(O-R-S-T) - 246

VEFBEN

1.940,89 $ 1940.89203 ARS
Venta
80.19.11 CONMUT VOLTIM IF/3CONC - 2420550 Disponible

AEA

1.234,55 $ 1234.554615 ARS
Venta
CONMUT VOLTIM FASE/L1.21.18.11 - 2405320

AEA

247,99 $ 247.987845 ARS
Venta
CONMUT VOLTIM DE FASE 21.15.11 - 2405270

AEA

176,93 $ 176.929515 ARS
Venta
80.15.11 CONMUT VOLTIM 3TENS FASE - 2420440 Disponible

AEA

915,15 $ 915.14934 ARS
Venta
80.16.11 CONMUT VOLTIM 3TENS CONC - 2420460

AEA

994,10 $ 994.10409 ARS
Venta
80.18.11 CONMUT VOLTIM 3F/3CONC - 2420530 Disponible

AEA

2.070,75 $ 2070.75015 ARS
Venta
20.18.11 CONMUT VOLTIM 3 TENS FA Y 3 COMP - 2430180

AEA

922,33 $ 922.32756 ARS
Venta
20.16.11 CONMUT VOLTIM 3 TENS COMP - 2430160

AEA

698,03 $ 698.025195 ARS
Venta
20.17.11 CONMUT VOLTIM 3 TENS COM 2 LIN - 2430170

AEA

1.101,77 $ 1101.76794 ARS
Venta
20.19.11 CONMUT VOLTIM 3 TEN COM 1 FASE - 2430190

AEA

902,59 $ 902.5884 ARS
Venta
80.17.11 CONMUT VOLTIM 2LIN TRIF - 2420480

AEA

1.973,85 $ 1973.85174 ARS
Venta
0/244 CONMUT VOLTIM 16A (RN-RS-RT-ST) - 0/244

VEFBEN

628,08 $ 628.076295 ARS
Venta
244 CONMUT VOLTIM 16A (RN-RS-RT-ST) - 244 Disponible

VEFBEN

854,43 $ 854.434035 ARS
Venta
0/242 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST-O-RN-SN-TN) - 0/242 Disponible

VEFBEN

714,56 $ 714.562695 ARS
Venta
242 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST-0-RN-SN-TN) - 242 Disponible

VEFBEN

1.016,97 $ 1016.970255 ARS
Venta
0/243 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST) 1/2 - 0/243

VEFBEN

776,89 $ 776.89395 ARS
Venta
243 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST) 1/2 - 243

VEFBEN

1.155,35 $ 1155.34944 ARS