Venta
CONMUT VOLTIM FASE Y FASE/NEUTRO - SC-68V Disponible

SASSIN / TBC

822,33 $ 822.332385 ARS
Venta
247 CONMUT VOLTIM SEMIDI TRIFILAR 16A POS(1-0-2) - 247

VEFBEN

1.241,10 $ 1241.101575 ARS
Venta
246 CONMUT VOLTIM SEMIDI TETRAF 16A POS(O-R-S-T) - 246

VEFBEN

1.780,59 $ 1780.592625 ARS
Venta
80.19.11 CONMUT VOLTIM IF/3CONC - 2420550 Disponible

AEA

1.188,49 $ 1188.489645 ARS
Venta
CONMUT VOLTIM FASE/L1.21.18.11 - 2405320

AEA

238,73 $ 238.73346 ARS
Venta
CONMUT VOLTIM DE FASE 21.15.11 - 2405270

AEA

170,33 $ 170.3268 ARS
Venta
80.15.11 CONMUT VOLTIM 3TENS FASE - 2420440 Disponible

AEA

881,00 $ 881.00271 ARS
Venta
80.16.11 CONMUT VOLTIM 3TENS CONC - 2420460

AEA

957,01 $ 957.010005 ARS
Venta
80.18.11 CONMUT VOLTIM 3F/3CONC - 2420530 Disponible

AEA

1.993,48 $ 1993.482225 ARS
Venta
20.18.11 CONMUT VOLTIM 3 TENS FA Y 3 COMP - 2430180

AEA

887,91 $ 887.911605 ARS
Venta
20.16.11 CONMUT VOLTIM 3 TENS COMP - 2430160

AEA

671,98 $ 671.98005 ARS
Venta
20.17.11 CONMUT VOLTIM 3 TENS COM 2 LIN - 2430170

AEA

1.060,66 $ 1060.65666 ARS
Venta
20.19.11 CONMUT VOLTIM 3 TEN COM 1 FASE - 2430190

AEA

868,91 $ 868.909545 ARS
Venta
80.17.11 CONMUT VOLTIM 2LIN TRIF - 2420480

AEA

1.900,20 $ 1900.20033 ARS
Venta
0/244 CONMUT VOLTIM 16A (RN-RS-RT-ST) - 0/244

VEFBEN

576,21 $ 576.20808 ARS
Venta
244 CONMUT VOLTIM 16A (RN-RS-RT-ST) - 244 Disponible

VEFBEN

783,89 $ 783.89451 ARS
Venta
0/242 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST-O-RN-SN-TN) - 0/242 Disponible

VEFBEN

655,55 $ 655.549335 ARS
Venta
242 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST-0-RN-SN-TN) - 242 Disponible

VEFBEN

933,00 $ 933.00417 ARS
Venta
0/243 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST) 1/2 - 0/243

VEFBEN

712,73 $ 712.72845 ARS
Venta
243 CONMUT VOLTIM 16A (O-RS-RT-ST) 1/2 - 243

VEFBEN

1.059,97 $ 1059.973425 ARS